Hva er webdesign?

De siste 20 årene har en ny bransje vokst seg stor og sterk, du vet garantert hvilken jeg tenker på. Jepp, helt riktig, webdesign. 

Men hva er egentlig webdesign, og er det en skilnad på det og grafisk design? Webdesign er design av innhold som skal publiseres på internett. Du kan få det meste designet, blant annet hjemmesider, nettbutikker, blogger og media. Grafisk design er en betegnelse på all design og formgivning som skaper forståelse for det budskapet man ønsker å formidle. Det kan utføres i alle medier, inklusive trykksaker, web, digitale medier, produktemballasje, reklame, bøker og så videre.

Fra enkelt til avansert

Når man tenker webdesign, tenker man på såkalt markeringsspråk, og det er dette som bestemmer hvordan de forskjellige elementene på nettsidene skal se ut. Når HTML først ble en mulighet var det bare mulig å endre veldig grunnleggende ting, som fonttype, fontstørrelse og andre enkle typografiske virkemiddel. Det var også mulig å lage det som kalles hyperlenker.

Dette var bare utgangspunktet, og etterhvert har stadig nye funksjoner blitt utviklet, for å tilfredstille et behov etter god og funksjonabel webdesign. Det ble veldig fort nødvendig å få inn blant annet tabeller, bilder og skjemaer. Etterhvert benyttet designere seg av tabeller til å utvikle layout. I dag benyttes CSS, og dette gir designeren mye bedre kontroll over design og layout enn tabeller. Det har blant annet blitt viktig å gjøre sidene brukervennlige for alle, inklusive svaksynte.

Ikke det det engang var

Webdesign er ikke slik det en gang var og definisjonene har stadig utviklet seg, i tråd med en bransje som har skutt i været med rakettfart. Før var det ofte slik at en webdesigner tok seg av alle trinn i prosessen, alt fra det å komme med design til det å ferdigstille nettsiden. Det har etterhvert blitt en hel industri hvor folk spesialiserer seg innefor de forskjellige oppgavene som må gjøres før en webside er operativ. I dag er det ofte slik at en designer kommer med et design, en utvikler tar så jobben med å sette siden i stand og gjøre den lett for eieren av siden å håndtere og endre.

Morville-modellen

I dag finnes det hvertfall en teori om hva som er viktig for brukeroplevelsen av en webside. Ved å sette deg inn i denne vil du også forstå hvilke elementer som må inngå i en god webside. Selve modellen kalles også bikuben, på grunn av sitt utseende og den er fokusert rundt begrepene nyttig, attraktivt, tilgjengelig, troverdig, finnbart og brukervennlig.

Nettstedet må ha en bruksverdi, en nytteverdi og den må se attraktiv ut for å fange folks oppmerksomhet. Den må være lett tilgjengelig og ikke minst brukervennlig. Nettsiden må være lett å finne og den må ha troverdig innhold.

Ved å følge Morville-modellen og lese webdesign selv, kan du lære deg hvordan du kan bygge opp din nettside med perfekt layout og godt design som fanger oppmerksomheten. Har du ikke tid til dette, kan du faktisk levere det fra deg til svært så kompetente fagfolk.